Internetowy poradnik
Internet

Każdy użytkownik komputera powinien zdawać sobie sprawę z tego jakie niebezpieczeństwa mogą go dotyczyć. Korzystając z internetu jesteśmy narażeni na działanie szkodliwego oprogramowania. Dlatego korzystanie z programów antywirusowych będzie wskazane dla każdego właściciela komputera osobistego. Jeśli korzysta się z systemu operacyjnego od firmy Microsoft  jednocześnie korzysta się z mechanizmu nazwanego Windows Defender. W ramach systemu…