Internetowy poradnik
Internet

Program antywirusow od Windows

Program antywirusow od Windows

Każdy użytkownik komputera powinien zdawać sobie sprawę z tego jakie niebezpieczeństwa mogą go dotyczyć. Korzystając z internetu jesteśmy narażeni na działanie szkodliwego oprogramowania. Dlatego korzystanie z programów antywirusowych będzie wskazane dla każdego właściciela komputera osobistego. Jeśli korzysta się z systemu operacyjnego od firmy Microsoft  jednocześnie korzysta się z mechanizmu nazwanego Windows Defender. W ramach systemu firma przygotowuje również do dyspozycji użytkowników komputera program antywirusowy, który jest częścią systemu i ma chronić użytkownika przed potencjalnymi atakami z sieci.

Jakość oprogramowania Windows Defender

Skoro Windows Defender to rozwiązanie dołączone do systemu operacyjnego może pojawić się przypuszczenie, że jego jakość nie będzie na zadowalającym poziomie. Jeśli jednak ktoś nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia w postaci ochrony innego programu antywirusowego to również mechanizm Windows Defender będzie dla niego istotnym wsparciem i może doprowadzić do sytuacji, w której faktycznie będzie mógł chronić się przed ewentualnymi wirusami. Jeśli komuś będzie zależało na jego wysokiej efektywności powinien pamiętać jak istotną kwestia jest regularne aktualizowanie oprogramowania. Dotyczy to oczywiście systemu operacyjnego, ponieważ tylko przy jego stałej aktualizacji można oczekiwać, że program dobrze się sprawdzi. Microsoft stale pracuje nad tym, by Windows Defender był udoskonalany i gwarantował ochronę równą tej jaką zapewniają zewnętrzne programy antywirusowe.